Budgetbeheer

Wat mag u van uw Stichting Budgetbeheer Noord verwachten bij Budgetbeheer?

Totaal budgetbeheer is voor velen de uitkomst om van de maandelijkse financiële lasten verlost te worden. Als u besluit tot deze mogelijkheid, gaan wij voor minimaal 1 jaar, meestal voor 3 jaar, maar langer kan ook indien u dat wenst, uw inkomsten en uitgaven volledig beheren. Dit houdt in dat de totale inkomsten van u op een nieuw te openen en op uw naam staande rekening worden gestort. U krijgt “leefgeld”, ook wel “huishoudgeld” genoemd. Hieronder wordt verstaan: “het geld wat u nodig heeft voor uw dagelijkse/wekelijkse boodschappen en eventueel kledinggeld”. De hoogte hiervan is afhankelijk van de omstandigheden en wordt samen met u vastgesteld. Over dit “leefgeld” krijgt u de beschikking; over de rest van uw inkomen niet. Uw inkomsten worden besteed aan alle vaste lasten, verzekeringen, enz. en er wordt indien mogelijk ook een “spaarpotje” opgezet. De administratiekosten berekenen wij door aan u, uw sponsor*, of gemeente waar hiervoor meestal bijzondere bijstand voor aangevraagd kan worden.

Door op deze manier te werken, voorkomt u dat u nieuwe schulden maakt. Zo valt ook de financiële druk weg van al die rekeningen en de druk van het bijhouden van de wekelijkse, maandelijkse of de kwartaalbetalingen. U kunt uw leven weer meer inhoud gaan geven en zich met andere “belangrijkere” zaken bezig gaan houden. Tijdens de evaluatiegesprekken, tussen u, uw hulpverlener en eventuele andere betrokken hulpverleners, wordt er besproken of u al weer een gedeelte van de financiën en/of betalingen over zou kunnen en willen nemen, met als doel om zo weer snel zelfstandigheid en handigheid in uw eigen budgetbeheer te verkrijgen. Het is zelfs mogelijk om een eigen kasboekje binnen onze software te verkrijgen waardoor het voor u nog makkelijker wordt om uw financiën stabiel te krijgen.

Financiële zorg

Financiële zorg wat is dat?

Ieder van ons weet eigenlijk wel dat het moeilijk is om rond te komen met wat we aan financiële middelen hebben. Echter, het gebrek aan het goed omgaan met de financiën oftewel huishoudmanagement creëert zo nu en dan een angst wat een negatief effect kan hebben op persoonlijke en familierelaties. Veranderende levensomstandigheden, zoals werkloosheid, ziekte of crisis kunnen ons soms zover brengen dat we behoefte hebben aan financiële raad en zorg en om daar aandacht aan te besteden. Net op zo'n moment dat het echt nodig is laten we het soms afweten met als gevolg de bekende neerwaartse spiraal. Als die financiële druk van invloed is op u, kunt u profiteren van onze hulp.

Wat te verwachten?

Wat te doen?

Komt u er financieel niet meer uit en wilt u graag hulp daarbij zodat uw vaste lasten betaald worden, uw eventuele schulden aangepakt worden en dat u weer lucht krijgt? Samen lukt 't, maar de eerste stap is aan u. Download het aanmeldformulier en vul al uw gegevens in. Daarna neemt een van onze hulpverleners zo spoedig mogelijk contact met u op. Wilt u eerst nog meer info? Dan mag u ons ook bellen op telefoonnummer 0597-674667 of stuur een mail naar info@stbbn.nl.

Bewindvoering

Wat is Bewindvoering?

Bewindvoering of onderbewindstelling heeft betrekking op het vermogen van een persoon. Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer zijn financiële zaken kan regelen, dan kan hij zijn goederen en geld onder bewind laten stellen. De rechter stelt een bewindvoerder aan, die het vermogen van de onder bewind gestelde beheert. Het gevolg is dat de onder bewind gestelde niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn vermogen. Met andere woorden, er mag niets meer verkocht worden zonder toestemming van de bewindvoerder, daarom staat in de wet dat de onderbewindgestelde geen goederen kan verkopen.

Omdat de bankrekening meestal ook onder het bewind valt, kan de onderbewindgestelde niet over zijn geld beschikken en dus geen aankopen doen. Maar de bewindvoerder heeft ook als taak dat de onderbewindgestelde verzorgd wordt. De onderbewindgestelde krijgt dan wel geld om bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen te doen. Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld het spaargeld of het onroerend goed. Bewindvoering wordt niet in een register bijgehouden.

Wat doet een Bewindvoerder precies?

Een bewindvoerder beheert het vermogen van degene die onder bewind staat. Dit kan het hele vermogen zijn, maar ook een gedeelte daarvan. Het beheren houdt in dat de bewindvoerder de verantwoordelijkheid heeft over de financiële en de praktische kant van het vermogen. De bewindvoerder kan bijvoorbeeld een belastingaangifte doen, maar ook (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen.

Eén keer per jaar en aan het einde van het bewind moet de bewindvoerder verantwoording afleggen. Hij moet dan dus precies kunnen aantonen wat er allemaal door hem is geregeld en uitgegeven en met de bewijsstukken daarvan komen. Dit gebeurt in het bijzijn van de kantonrechter. Is de betrokkene niet in staat hierbij te zijn, dan legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter.

Degene die het bewind aanvraagt mag zelf aangeven wie als bewindvoerder op moet treden. Dit kan een persoon zijn maar ook een instelling. Wij, als Budgetbeheerder, kunnen voor u de Bewindvoering uitvoeren. Dit kan zowel voor u als particulier, maar ook voor bedrijven en gemeenten. Een optimale samenwerking is dan van belang en wij zullen er alles aan doen om een goede Bewindvoerder te zijn die, ondersteunt met professionele software, kennis van zaken, een groot netwerk en gecontroleerd door de rechter en voor u de ideale partner is.

Voel u vrij om, indien u eerst meer wilt weten, te bellen met 0597-674667 of mail naar info@stbbn.nl uiteraard kunt u zich ook direct aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en naar ons op te sturen.

Stuur een mail

Mijn website:

Uw naam:
E-mail:
Telefoon:
Opmerkingen:
Typ de code: